Suwerenna Polska                                                Jezu Ufam Tobie                                                  Królowa Polski       
                                                                                              Jezu ufam Tobie                                                  Maryjo Królowo Polski
                                                                                                                                                                              módl się za nami       
 
SUWERENNA POLSKA
To
KRÓLESTWO POLSKIE z MATKĄ BOŻĄ KRÓLOWĄ.

 

                Modlitwą odnówmy Ducha Bożego w narodzie polskim.
             Prośbę tę zanośmy w modlitwie do Matki Bożej KRÓLOWEJ POLSKI 
             by nas swoich poddanych umocniła w Wierze i uczyniła z nas wiernych
             sobie rycerzy oraz jej syna Pana Naszego Jezusa Chrystusa.
      
                Módlmy się by wszystkie kraje były suwerenne, żyły w Wierze i Pokoju,
             a Pan Bóg im Błogosławił. Otwórz nam Panie serca i daj nam oczy byśmy poznali        
             wrogów wiary w Ciebie oraz Twojego Syna i Pana Naszego oraz Ducha Świętego
             tak widzialnych jak i niewidzialnych oraz by Matka Boża wraz z Twoim niebieskim
             wojskiem pod dowództwem Świętego Michała Archanioła chroniła nas przed wrogiem,
             szatanem oraz jego wysłannikami. Jeśli to jest Twoją wolą Panie uczyń to i chroń nas.
 
                           
                My Dzieci Twoje Panie BOŻE  
                Prosimy Cię abyś raczył dać nam
                WIARĘ,
                POKÓJ TWÓJ,
                MĄDROŚĆ,

             oraz pobłogosław nas byśmy były silne i wytrwałe w służbie dla Pana naszego
             Syna Twojego Chrystusa Króla i Matki jego Maryi Królowej Polski teraz i zawsze.  


             SZCZȨŚĆ BOŻE każdemu i o sługach swoich racz zawsze pamiętać.