Królowa Polski                                            Godło Suwerennej RP

Suwerenna Polska 

                                         Na 1050 lecie Chrztu Polski (966 - 2016)
                                         modlitwą wskrześmy Suwerenną Polskę.
                                         Módlmy się by wszystkie kraje były suwerenne,
                                         żyły w pokoju, a Pan Bóg im błogosławił.
 
                                                                                    Tak nam dopomóż BÓG.
                                                                            Szczęść Boże nam wszystkim.

  Pokój, Wolność i Mądrość racz nam dać Panie.