Suwerenna Polska                                                Jezu Ufam Tobie                                                  Królowa Polski       
                                                                                              Jezu ufam Tobie                                                  Maryjo Królowo Polski
                                                                                                                                                                              módl się za nami       
 
SUWERENNA POLSKA
TO
KRÓLESTWO POLSKIE z MATKĄ BOŻĄ KRÓLOWĄ.

 

                       Modlitwą odnówmy Ducha Bożego w narodzie polskim.
               
Prośbę tę zanośmy w modlitwie do Matki Bożej KRÓLOWEJ POLSKI 
                by nas swoich poddanych umocniła w Wierze i uczyniła z nas wiernych
                sobie rycerzy oraz jej syna Pana Naszego Jezusa Chrystusa.
      
                         Módlmy się by wszystkie kraje były suwerenne, żyły w Wierze i Pokoju,
                a Pan
Bóg im Błogosławił. Otwórz nam Panie serca i daj nam oczy byśmy poznali        
                wrogów wiary w Ciebie oraz Twojego Syna i Pana Naszego oraz Ducha Świętego

                          
tak widzialnych jak i niewidzialnych oraz by Matka Boża wraz z Twoim niebieskim
                wojskiem pod dowództwem Świętego Michała Archanioła
chroniła nas przed wrogiem,
                szatanem oraz jego wysłannikami.
Jeśli to jest Twoją wolą Panie uczyń to i chroń nas. 
                           
             MY PoDDANI Twoi Panie BOŻE  
             PROSIMY C ABYŚ RACZ D NAM PANIE:
                WIARĘ
             POKÓJ TWÓJ
             MĄDROŚĆ

             oraz
Błogosław nam byśmy byli silni i wytrwali w służbie jako poddani
                Synowi Twemu Chrystusowi Królowi i
Matce jego Maryi Królowej Polski teraz i zawsze.
  
         

             SZCZȨŚĆ BOŻE każdemu i o sługach swoich racz zawsze pamiętać.